За нас

За компанията
  "Варчев" ЕООД е част от финансова група "Варчев", чиято основна бизнес дейност е концентрирана в сферата на капиталовите пазари и финансовите инструменти. Търговската марка "Варчев" може да бъде асоциирана с дружества, действащи на българския и световния финансови и стокови пазари:

ИП "Варчев Финанс" ЕООД е лицензиран инвестиционен посредник, член и акционер на Българска Фондова Борса - София и Централен Депозитар АД и член на БАЛИП (Българска Асоциация на Лицензираните Инвестиционни Посредници). "Варчев Финанс" ЕООД е регулиран от Комисия за Финансов Надзор и Българска Народна Банка. Варчев Брокерс е лидер във валутната (FOREX) търговия с над 60 валутни двойки, договори за разлика (CFDs) на повече от 300 финансови инструмента, директен достъп до фондовите борси с L2 Dealer в сътрудничество с водещия английски брокер IG Markets. На вътрешния финансов пазар е лицензиран брокер и търгува с акции и облигации, мениджър на емисии IPO & SPO, търгови предлагания, сливания и придобивания. ИП "Варчев Финанс" предлага най-добрите условия в България за онлайн търговия на Българска Фондова Борса - София чрез платформата COBOS.

УД "Варчев Мениджинг Кoмпани" ЕАД е управляващо дружество, което управлява ДФ "Варчев Високодоходен Фонд" и ДФ "Варчев Балансиран Фонд" (колективни инвестиционни схеми)

"Варчев" ЕООД – дружество, функциониращо основно на българския пазар с интереси в ресторантьорството и бизнеса с кафенета.

"Варчев Пропъртис" – Инвестиционна компания "Варчев Пропъртис" е ориентирана главно в инвестиции в недвижимо имущество. Продажба и отдаване под наем на имоти.

виж още >>
SWAP Cafe е привлекателно място за релаксиране и бизнес срещи! Заповядайте в първото по рода си Business Cafe и се докоснете до изискаността и високия life-style на борсовите пионери.
Наслаждавайки се на специално подбраните коктейли, обгърнати изцяло от атмосфера пропита от успеха и амбициите на лидерите в бизнеса, в SWAP Cafe можете да почувствате духа на световните финансови пазари.

Финансова преса

Последните коментари и актуални събития прочетете от безплатните броеве на вестниците Financial Times, Wall Street Journal, Пари и Дневник . Следете световните борсови новини по CNBC и Bloomberg на широкоекранни LCD-телевизори, отдъхнете с FTV, MTV, Eurosport и други подбрани канали...

прочети още >>